Algemene Voorwaarden

Indien de aard en het tijdstip van de afspraak in wederzijds overleg bevestigd werd, zal de betaling van het betreffende bedrag binnen de 8 dagen gebeuren via overschrijving op de rekening IBAN BE21 0015 5647 2003, BIC GEBABEBB. Bij latere betaling kan het tijdstip van de afspraak niet gegarandeerd worden of vervalt de afspraak.

Het bedrag voor een traject van 5 sessies dient volledig betaald te worden, binnen de 8 dagen na bevestiging van de afspraak. De data en tijdstippen voor de verschillende sessies zullen in wederzijds overleg bepaald worden. Je kan steeds een sessie verplaatsen of annuleren indien je de voorwaarden, zoals hieronder beschreven, voor elke afspraak respecteert.

Indien de afspraak binnen de 8 dagen van de betalingstermijn valt, zal een bewijs van betaling gevraagd worden of kan het betreffende bedrag ter plaatse op het tijdstip van de afspraak cash of via payconiq betaald worden.

Een afspraak kan verplaatst worden naar een ander tijdstip enkel als minimum 2 uur op voorhand via mail of telefonisch contact wordt opgenomen. Er zal in wederzijds overleg een nieuw tijdstip gezocht worden.

Een afspraak kan telefonisch of via mail geannuleerd worden, ten laatste 24 uur voor het tijdstip van de afspraak. Het reeds betaalde bedrag voor die afspraak zal bij tijdige annulering terugbetaald worden. Bij annulering binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak wordt de sessie volledig aangerekend.

Bij het niet komen opdagen op het tijdstip van de afspraak of indien er geen contact opgenomen wordt om de afspraak te verplaatsen of te annuleren binnen de vastgelegde termijn, verloopt de sessie en zal deze volledig in rekening gebracht worden.